פועלים משכנתאות (בנק משכן)

פועלים משכנתאות (בנק משכן) הינו אחד מהבנקים למשכנתאות המובילים בארץ. 90 שנות מוניטין בתחום הבנקאות הכללית התומכת במתן הלוואות משתכנתא ייחודיות וייעודיות המתאימות בדיוק לצרכי הלקוח ותפורות במיוחד עבורו . פועלים משכנתאות (בנק משכן) הוא חלק מהחטיבה הקמעונאית של בנק הפועלים ופועל בתחום הלוואות ומוצרי המשכנתא השונים.

פועלים משכנתאות (בנק משכן ) – סוגי המשכנתאות המוצעות

פועלים משכנתאות (בנק משכן) מציע ללקוחותיו מסלולי משכנתא רבים ושונים ואף שירותי תפירת משכנתאות ייחודית ללקוח על ידי מיטב המומחים. תפירת משכנתא הינה המלצה לשילוב מסלולי משכנתא שונים המותאמים במיוחד לצרכי הלקוח מחד וניתוחי השוק מאידך.

בין מסלולי המשכנתאות המוצעים במסגרת פועלים משכנתאות (בנק משכן) ניתן למצוא את המסלולים הבאים:

 • משכנתא צמודת מדד בריבית קבועה – לתקופה של 4 – 30 שנה.
 • משכנתא צמודת מדד בריבית חצי קבועה – לתקופה של 4 – 32 שנים. הריבית על הלוואה זו תשתנה פעם אחת, במחצית תקופת ההלוואה.
 • משכנתא צמודת מדד בריבית משתנה, משכנתא 32 – לתקופה של 4 – 32 שנים. הריבית על הלוואה זו תשתנה בהתאם לתדירות אשר נקבעה.
 • משכנתא צמודת מדד בריבית משתנה, ריבית עוגן – לתקופה של 4-25 שנה. הריבית על הלוואה זו תשתנה בהתאם לאג"ח. הריבית מתעדכנת במועד מתן ההלוואה ובמועדי שינוי הריבית, על פי ממוצע שיעורי התשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות, בתוספת ריבית סיכון אשר נקבעת מראש על ידי פועלים משכנתאות (בנק משכן)  בעת מתן ההלוואה.
 • משכנתא לא צמודה בריבית משתנה נושאת ריבית פריים – לתקופה של עד 30 שנה
 • הלוואת גישור בתשלום חד פעמי בסוף התקופה – לתקופה של 2-4 שנים, הלוואה המיועדת לכיסוי ההוצאות עד לתקופת מכירת הנכס הקיים.
 • הלוואת גישור בתשלום חד פעמי בסוף התקופה ותשלום הריבית במהלך התקופה – לתקופה של 2-4 שנים.
 • משכנתא צמודה לדולר \ אירו – לתקופה של עד 25 שנה. הריבית על ההלוואה משתנה בהתאם לתדירות אשר נקבעה אחת ל-3 או 6 חודשים על פי ריבית הליבור. ההלוואה צמודה לשערי המטבע הזר.
 • משכנתא בדולר \ אירו – לתקופה של 2-20 שנה. הריבית על ההלוואה משתנה בהתאם לתדירות אשר נקבעה אחת ל-3 או 6 חודשים על פי ריבית הליבור. ההלוואה משולמת ונפרעת במטבע הזר.

פועלים משכנתאות (בנק משכן ) – חישוב המדד והריבית ושיעורי ההחזרים

בפועלים משכנתאות (בנק משכן) חישוב שיעורי ההחזרים הינו על פי לוח שפיצר. חישוב המדד הינו על פי מדד המחירים לצרכן, כאשר המדד עולה ביחס למדד הבסיס ביום מתן ההלוואה שיעורי הקרן יגדלו באותו השיעור. כאשר המדד יורד ישארו שיעורי ההלוואה בגובה המדד האחרון אשר לא ירד מתחת לשיעורי מדד הבסיס.

בהלוואות במטבע חוץ, שיעור הריבית עולה עם שנות ההחזר ונע בין 5%-8%.

פועלים משכנתאות (בנק משכן ) – עמלות ומועדי חיוב

מועדי החיוב של תשלומי פרעון ההלוואה לבנק פועלים משכנתאות (בנק משכן) יהיו קבועים לכל מרכיבי ומסלולי המשכנתאות. המועד יקבע על ידי הלווה לתאריכים 1, 10 או ה-15 לכל חודש. כאשר ההלוואה אינה בשקלים חדשים ישראלים אלא במטבע זר, ניתן לבחור כל יום בחודש לצורך פרעון ההלוואה. במידה ונבחר יום אשר אינו קיים בכל חודש וחודש כגון ה-30 או ה-31 לחודש, מועד הפרעון יהיה היום האחרון לאותו החודש הקודם ליום הפרעון אשר נקבע. ניתן לקחת הלוואה במטבע זר רק בימים בהם פועלת המערכת הטראנס אירופאית האוטומטית המהירה.

פועלים משכנתאות (בנק משכן) גובה את העמלות הבאות: דמי פתיחת תיק, דמי ניהול הלוואה – עמלה חודשית העומדת על כ-2 ש"ח לחודש בגין גביית הפרעון, עמלות לבקשות שונות של הלווה בהתאם לתעריפון הבנק, עמלות נוספות – בגין שירותים מיוחדים וטיפול בבטוחות.

פועלים משכנתאות (בנק משכן ) – שירות לקוחות ואמצעי התקשרות

פועלים משכנתאות (בנק משכן) מקיים אתר אינטרנט פעיל ועדכני אשר ניתן להתעדכן דרכו לגבי מצב המשכנתא. בנוסף מפעיל פועלים משכנתאות (בנק משכן) מוקד טלפוני הכולל חיוג מקוצר וחיוג חינם לשירות לקוחות פועלים משכנתאות (בנק משכן) וכן לקבלת ייעוץ בנושא קבלת משכנתא. ניתן לקבל שירות בסניפי בנק הפועלים.

פועלים משכנתאות (בנק משכן) – הטבות ייחודיות

בפועלים משכנתאות (בנק משכן) נהנים הלקוחות ממספר הטבות ייחודיות הנגזרות מהזיקה בין בנק משכן לבנק הפועלים, ובפרט זכאות פועלים – תוכנית המקנה ללווים שהינם לקוחות בנק הפועלים ריבית מועדפת בעת נטילת משכנתא חדשה בשקלים החלה על החלק בהלוואה אשר נלקח בתנאי מסלול צמוד למדד בריבית קבועה. בנוסף ניתן לקבל את ההטבות הבאות:

 • משכנתא ממתינה – הלוואת בלון לא צמודה בריבית פריים לתקופה של עד 10 שנים, עם תשלום הריבית במהלך תקופת הגרייס.
 • משכנתא עם תחנות יציאה – הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה, בה בכל 5 שנים מתחילת תקופת ההלוואה, קיימת זכאות לפרוע עד מחצית מיתרת ההלוואה באותה העת ללא תשלום עמלות פירעון מוקדם. קבלת הטבה זו כרוכה בתשלום פרמיה נוספת על ריבית ההלוואה כך אשר הריבית הקבועה בה גבוה משיעור הריבית במשכנתא צמודת מדד בריבית קבועה ללא תחנות יציאה.
 • חודש חופש בשנה – בכל שנה קלנדרית רשאי הלווה לדחות את תשלום פרעון המשכנתא בחודש, ובכך להאריך את תקופת ההחזר. ניתן לקחת חודש חופש בהלוואות שקליות אשר נלקחו לתקופה של עד 30 שנה.
 • חופשת לידה מהמשכנתא – במקרה של לידת ילד ניתן לדחות את החזר תשלומי המשכנתא בשלושה חודשים רצופים אשר התווספו לתקופת ההחזר. ניתן לקחת חופשת לידה בהלוואות שקליות אשר נלקחו לתקופה של עד 30 שנה.
 • משכנתא מתחשבת – להלוואות שקליות בנות עד 25 שנה, הוללת מרכיבים של תחנות יציאה, לופשת לידה וחודש חופש בשנה.
 • משכן רץ – שירות שליחויות לצורך קבלת מסמכים משפטיים בזמן קצר לסניף. השירות כרוך בתשלום.

פועלים משכנתאות (בנק משכן ) – המסמכים הנדרשים

המסמכים הראשיים הנדרשים לצורך קבלת משכנתא בפועלים משכנתאות (בנק משכן) הינם:

 • תעודת זהות
 • תעודת זכאות (לזכאים)
 • דפי חשבון עו"ש (3-5 חודשים אחרונים)
 • אישורי הכנסה: 3-5 תלושי משכורות אחרונות לשכירים, אישורי רו"ח ודוחות מס לעצמאיים
 • חוזה רכישת דירה \ בית
 • נסח רישום מקרקעין עדכני מהטאבו או אישור זכויות עדכני ממנהל מקרקעי ישראל או מחברה משכנת
 • לנכסים ספציפיים ייתכן ויידרשו מסמכים ספציפיים נוספים

פועלים משכנתאות (בנק משכן) – רקע הבנק

בנק הפועלים נוסד בשנת 1921 על-ידי ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י. ב-90 שנות קיומו, פיתח בנק הפועלים רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל  תחומי הבנקאות, והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. פועלים משכנתאות (בנק משכן) פועל במסגרת החטיבה הקמעונית של בנק הפועלים אשר לה 252 סניפים ברחבי הארץ והעולם.

בנק הפועלים פועל אף במסגרת חברות האשראי באמצעות חברת הבת תשלובת ישראכרט ובמסגרת ניהול תיקי השקעות באמצעות חברת הבת פעילים – חברה להשקעות בע"מ.

פועלים משכנתאות (בנק משכן) הינו בנק עם מוניטין מוכח בתחום המשכנתאות, ובעל גב כלכלי יציב. שילוב פועלים משכנתאות (בנק משכן) מחד ובנק הפועלים מאידך משלב בין הידע והניסיון של בנק משכן בתחום המשכנתאות, לבין הידע הפיננסי הנרחב של בנק הפועלים ומאפשר קבלת מוצרים ייחודיים המשלבים בין עולמות הלוואות המשכנתא ועולם חשבונות העובר ושב.

למידע מפורט אודות בנקים למשכנתאות עיין בדפים הבאים:

פועלים משכנתאות (בנק משכן) | בנק לאומי למשכנתאות | בנק דיסקונט למשכנתאות

טפחות משכנתאות | בנק איגוד למשכנתאות | הבין לאומי למשכנתאות | בנק ירושלים

בנק מרכנתיל למשכנתאות | כלל משכנתאות