הבינלאומי למשכנתאות

הבינלאומי למשכנתאות הינו תאגיד בנקאי הכולל חמישה בנקים: הבנק הבילאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, בנק פאג"י ויובנק. הבנק הבינלאומי הינו בנק מוביל בתחומי הבנקאות העסקית, שוקי ההון והמט"ח, והבנקאות הפרטית, ובנק ההולך ומתפתח בתחומי הקמעונות ומשקי הבית הפרטיים עם התמחות בתחומי כוחות הבטחון, ההוראה והמגזר הדתי-חרדי.
הבינלאומי למשכנתאות הינו בנק בעל כח אדם מיומן ומנוסה, העושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית ממוחשת ומשוכללת מהמתקדמות בעולם.

הבינלאומי למשכנתאות  – סוגי המשכנתאות המוצעות

הבינלאומי למשכנתאות  מציע ללקוחותיו מסלולי משכנתא שונים ושילוב בין מסלולים שונים לתפירת פתרון ייחודי עבור כל לקוח ולקוח.

בין מסלולי המשכנתאות המוצעים במסגרת הבינלאומי למשכנתאות  ניתן למצוא את המסלולים הבאים:

  • שקלית על בסיס פריים - לתקופה של עד 30 שנים. תשלומים חודשיים של קרן + ריבית.
  • משכנתא משולבת - לתקופה של עד 20 שנים המבוססת על ריבית הפריים. בשנתיים הראשונות משלם הלווה תשלומי ריבית בלבד והחל מהשנה השלישית משלם תשלומים של קרן + ריבית.
  • שקלית בריבית קבועה – הלוואה בה ההחזר החודשי קבוע ואינו מושפע ממדד המחירים לצרכן, שער הדולר או כל הצמדה אחרת. בעלי חשבון עו"ש בבנק הבינלאומי, זכאים להטבות אטרקטיביות בריביות.
  • צמודה למדד בריבית משתנה – לתקופה של 4-30 שנים. שיעור הריבית משתנה על פי בקשת הלווה במועד ביצוע ההלוואה אחת ל-13 חודשים, שנתיים, 3 שנים, 5 שנים או 10 שנים. ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת היוון במועדי שינוי הריבית.
  • צמודה למדד בריבית קבועה – לתקופה של 4-25 שנים.
  • צמודה למט"ח – לתקופה של 4-15 שנים בתשלומי קרן + ריבית. משכנתא צמודה למט"ח – לדולר ארה"ב/יורו, המבוססת על ריבית הליבור והמשתנה מדי שלושה חודשים. משכנתא זו היא ללא חסם תחתון של שער הבסיס – במידה ושער המטח יורד מתחת לשער ביום מתן ההלוואה, גם תשלומי המשכנתא ירדו בהתאם. ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום דמי היוון.
  • הלוואת גרייס (בלון) במסלול צמוד מדד – לתקופה של עד 10 שנים. תשלום חודשי של ריבית בלבד ובתום התקופה מחזירים את הקרן בצירוף הפרשי הצמדה על הקרן. ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת היוון.
  • הלוואת גרייס (בלון) במסלול צמוד מט"ח – לתקופה של עד 5 שנים. תשלום חודשי של הריבית המבוססת על ריבית הליבור והמשתנה מדי 3 חודשים והפרשי ההצמדה על הריבית, ופירעון הקרן והפרשי ההצמדה על הקרן בסוף התקופה. ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת היוון.
  • הלוואות גישור – לתקופה של 25 חודשים. תשלום חודשי של ריבית בלבד ובתום התקופה מחזירים את הקרן. קיימים שלושה מסלולי הלוואות גישור: הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, הלוואה צמודה למט"ח המבוססת על ריבית הלייבור והמשתנה מדי שלושה חודשים, הלוואה לא-צמודה על בסיס ריבית הפריים. ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת היוון.
  • משכנתא לזכאים - ניתנות באמצעות משרד השיכון והבינוי עפ"י קריטריונים שנקבעו לזכאות.

הבינלאומי למשכנתאות  – הטבות ייחודיות לבעלי חשבון עו"ש בבנק הבינלאומי

בבנק הבינלאומי למשכנתאות  מעניקים הטבה ייחודית לבעלי חשבון עו"ש בבנק הבינלאומי אשר זוכים להנחה בריבית.

הבינלאומי למשכנתאות  – שירות לקוחות ואמצעי התקשרות

הבנק הבינלאומי מציע מגוון של שירותים בנקאיים בערוצים ישירים, מתקדמים וייחודיים, המאפשרים ללקוח לבצע פעולות ולקבל מידע במהירות וביעילות הן באמצעות המוקד הטלפוני הפועל עד השעה 23:00 בלילה, ודרך אתר האינטרנט.

הבינלאומי למשכנתאות  – רקע הבנק

הבנק הבינלאומי מתמחה במתן שירותי פרימיום ללקוחות עסקיים גדולים ובינוניים, וכן למשקי בית וללקוחות פרטיים. עוצמתו של הבנק נשענת על כח אדם מיומן ומנוסה, העושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית ובמערכות לוגיסטיות ממוחשבות ומשוכללות, מהמתקדמות ביותר בעולם. קבוצת הבינלאומי היא אחת מחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות  בישראל אשר כוללת את: הבנק הבינלאומי, בנק אוצר החיל, פאג"י, יובנק ובנק מסד. לקבוצה כ-170 סניפים הפרושים בכל רחבי הארץ. לבנק הבינלאומי שתי שלוחות בחו"ל, באנגליה ובשוויץ.

לבנק הבינלאומי עצמו 31 סניפים הפרוסים בכל רחבי הארץ. הבנק הבינלאומי מאוגד כחברה בע"מ והינו תאגיד בנקאי  על פי הגדרתו בחוק.

הבנק הבינלאומי הוא בנק מוביל  בשלושה מגזרי פעילות עיקריים: בנקאות עסקית, שוקי ההון והמט"ח, ובנקאות פרטית. הבנק מתמקד בהגדלת חלקו בבנקאות למשקי הבית באמצעות בנקי הקבוצה: בנק אוצר החייל המתמקד במשקי בית עם התמחות באוכלוסיית לקוחות כוחות הביטחון, ובנק מסד המתמקד במתן שרותים לקוחות מתחומי ההוראה, ובנק פאג"י, המשרת בעיקר את האוכלוסייה החרדית-דתית.

למידע מפורט אודות בנקים למשכנתאות עיין בדפים הבאים:

פועלים משכנתאות (בנק משכן) | בנק לאומי למשכנתאות | בנק דיסקונט למשכנתאות

טפחות משכנתאות | בנק איגוד למשכנתאות | הבין לאומי למשכנתאות | בנק ירושלים

בנק מרכנתיל למשכנתאות | כלל משכנתאות